KONTAKT

  • KARATE KLUB ČRNOMELJ

Vrtec karateja in športni dan za osmošolce

V dopoldanskih urah med tednom v Novem mestu v sklopu programa vrtec karateja omogočamo brezplačne treninge in sicer v šolskem letu 2022/2023 sodelujemo z vrtcem »Vrtec Ciciban Novo mesto«. Popoldan pa se prav tako v programu vrtec karateja treningov redno udeležujejo najmlajši tako v Novem mestu, kot v Črnomlju. Ob začetku šolskega leta smo bili vključeni tudi v Katalog nevladnih organizacij, na podlagi katerega smo 19. januarja izvedli športni dan za osmošolce OŠ Bršljin Novo mesto. Spoznali so karate kot šport in kot podlago za učenje življenjskih vrednot ter se tudi preizkusili v osnovni tehniki.

Ponosni smo, da s svojim delovanjem uresničujemo zastavljene cilje in dolgoročne strategije razvoja tako na ravni Mestne občine Novo mesto, kot tudi NPŠZ- Karate zveze Slovenije in prepričani smo, da bomo tako uspešno nadaljevali tudi v prihodnje.