KONTAKT

  • KARATE KLUB ČRNOMELJ

REŠEVANJE SPOROV

IRPS: KARATE KLUB NOVO MESTO ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si prizadevamo za rešitev zadeve v obojestransko korist.